Bvdub – A Careful Ecstasy

Hur låter A Careful Ecstasy?

Det är frågan jag kommer på mig själv med att återkomma till när jag lyssnar. Vilka ord som krävs för att överföra ljuden på A Careful Ecstasy till text.

Själv har jag egentligen bara snuddat vid Bvdub före A Careful Ecstasy. Hört något album. Hört någon låt. Men aldrig riktigt sugits in i Brock Van Weys värld. Något som jag tänker ändra på nu, även om det i sig är en utmaning i dagens tidsbristintensiva samhälle. Bvdub har nämligen släppt 20 album. Sedan 2007. läs hela